Historikk

Byneset Musikkforening

Korpsets historie skriver seg tilbake til 1889. Da gikk, etter nøye planlegging,
tre mann til byen for å kjøpe instrumenter. En av dem hadde for anledningen
slaktet ei ku for å finansiere instrument-kjøpet. Dessuten hadde de lånt kr. 400,-
av "gammel-klokkar'n", som viste stor interesse for saken. Hjem fra byen kom de
med i alt sju instrumenter, og Byneset Musikkforening var en realitet.

Byneset Hornmusikklag

I 1928 ble det endel forandringer. En del ungdommer begynte i korpset, det ble
innkjøpt to b-klarinetter og en fikk det som i dag gjerne kalles "nordisk besetning".
Etter denne omorganiseringen begynte de å kalle seg Byneset Hornmusikklag.
Først fra 1950 ble det vanlig med fast dirigent. Korpset fungerte helt frem til 1958,
da det ble vedtatt midlertidig stopp i aktiviteten pga. mannskapssvikt.

Byneset Ungdomskorps

Da det ble helt stopp i Byneset Hornmusikklag, hadde noen ungdommer allerede øvd
en tid hos Jakob Nedremule, en av gammelkara fra originalbesetningen. Endel av de
"gamle" musikerne begynte etterhvert på igjen og ensemblet ble døpt Byneset Ungdomskorps.


Ytre Bynes Hornmusikklag

19. april 1941 møtte 17 karer fra Nordbygden og Ytre Byneset opp til første prøve
på Vonheim, etter lengre planer om å starte korps. På slutten av 1967 begynte det
å svirre en tanke om å forsøke et samspill mellom de to korpsene på Byneset.
19. januar 1968 startet den første fellesøvelsen på Folkvang. Samspillet dette året gikk
meget godt, slik at på medlemsmøte i Ytre Bynes Hormusikklag 5. november 1968 ble
det vedtatt å opphøre Y.B.H. og gå sammen med medlemmene i Byneset Ungdomskorps.
Fra 10. januar 1969 var det nye korpset organisert og fikk navnet

--- Byneset Musikkorps ---