Administrasjon

Styret kan kontaktes på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , og består av:

Leder This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Økonomiansvarlig Bjørn Dretvik
Musikk- og besetningsansvarlig Kjersti Buseth
Arrangementsansvarlig Gunhild Marie Lundberg
Planansvarlig Hege Segtnan
Informasjonsansvarlig Ragnhild Solberg


Musikkomité:

Komitémedlem Susanne Hole
Komitémedlem Oddvin Gryteselv
Komitémedlem Arne Henrik Juul

Notekomité:

Komitémedlem Eirin Ellingsen
Komitémedlem Stine Halleraker
Varamedlem Lene Fallan

Materialforvaltere:

Komitémedlem Oddbjørn Fremstad
Komitémedlem Marit Storsve